Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
15. april:

Endringer i regionale smitteverntiltak fra 12. april

Regjeringen har besluttet å lette på smitteverntiltak i flere kommuner i Viken, deriblant Vestby kom... Les mer

Energi, klima og miljø

Totalforbud mot fyrverkeri i Son sentrum

Siden 1993 har det vært helt forbudt å skyte opp fyrverkeri i deler av Son. Totalforbud mot fyrverkeri gjelder innenfor følgende område i Son: Fra broen over Såna - Kolåsveien - Kleiva til Storgata - Skoleveien - krysset Feierbakken til Storgata - Strandgata til sjøen.  Se kart i artikkelen for ytterligere informasjon. 

Fyrverkeri

Miljøsertifisering

Det gjøres en rekke tiltak for å begrense energibruken og minske avfallsproduksjonen i rådhuset som skal bli miljøfyrtårn, samt i skoler og barnehager, hvor vi bruker sertifiseringsordningen Grønt flagg.

Grønt Flagg

Er du plaget av støy?

Støy er et av de miljøproblemene som rammer flest mennesker i dag. Dette skyldes blant annet at stadig flere bosetter seg i byer og tettsteder hvor støyproblemene er størst.

Kilder til støyforurensing  Illustrasjon: FHI

Radon

Radon er en usynlig og luktfri gass, som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først når gassen siver inn og oppkonsentreres i vårt innemiljø.

Radon i bolighus Illustrasjon: Moss kommune

Felling av trær på kommunal grunn

Hvis du er nabo til trær på kommunal grunn som du syns er til skade eller ulempe for deg, kan du søke om å få fjernet eller beskåret trærne. Søknaden vil bli vurdert ut fra naboloven

Trær høst illustrasjon

Motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark er som hovedregel forbudt. Dette er regulert i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag.

Motorferdsel på barmark Foto: Miljødirektoratet

Oljetanker

Nedgravde oljetanker representerer en stor kilde til forurensning av grunn og vassdrag og kan være til skade for både helsen og miljøet. Har du oljefyr eller oljekamin, har du nå ikke lenger lov til å fyre med fossil fyringsolje, parafin eller lignende. 

Nedgrav oljetank Foto: Ås kommune
1