Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Er du plaget av støy?

Støy er et av de miljøproblemene som rammer flest mennesker i dag. Dette skyldes blant annet at stadig flere bosetter seg i byer og tettsteder hvor støyproblemene er størst. De viktigste kildene til støy er samferdsel, tekniske installasjoner (vifter etc.), industri, naboaktiviteter, bygg og anleggsvirksomhet. Med så mange støykilder kan det oppstå konflikter og konfliktene kan være sammensatte og vanskelig å løse, selv om støy er hjelmet i flere lovverk og forskrifter. Forskrifter og lovverk forvaltes av forskjellige etater, både kommunale og statlige.

I Vestby er det Miljørettet helsevern i Mosseregionen som kan gi mer informasjon om støyproblematikk og som behandler klager på støy.

Her kan du lese mer om hvilke regler som gjelder og hvordan du kan gå frem for å klage.

Aktuelt

Hulvika

Kontroll av badevann

Badevannet ved 8 badeplasser i Vestby kontrolleres jevnlig i sommersesongen. Badevannskvaliteten er generelt meget bra. Unntak er etter kraftig nedbør.

Stup fra brygga, Emmerstad. Foto: Kaja Bro Windheim

Badeflåtene er lagt ut

I lys av endringene i smittevernregler har Vestby kommune besluttet å legge ut badeflåtene på strendene som vanlig denne sommeren. 

Bilde fra turveien mellom Kjenn og Sonsveien

Midlertidig stengning av turvei

Turveien langs den gamle jernbanetraséen fra Kjenn til Nordre Karder vei blir midlertidig stengt fra 23. juni 2020. Stengningen skyldes utbedringsarbeider på to bruer langs traséen.