Ergoterapi

Vestby kommune tilbyr ergoterapi for innbyggere i alle aldere som har behov for økt mestring til dagliglivets aktiviteter p.g.a aktivitetsproblem som skyldes sykdom, skade og funksjonsnedsettelse.

Ergoterapeutene jobber innenfor arenaene hjem, barnehage, skole, arbeidsplass og kommunale institusjoner.

Ergoterapeutenes mål er at barn og voksne skal kunne mestre hverdagen og delta i samfunnet på mest mulig selvstendig grunnlag.


Henvisning
Bruker/pårørende kan ta kontakt direkte med terapeut per telefon eller sende skriftlig hensvisning.

Ergoterapeut Catrine Groff Storstrøm
Telefon: 95730949
Mail: catrine.groff.storstrom@vestby.kommune.no

Ergoterapeut Marianne Justnes
Telefon: 90805372
Mail: marianne.justnes@vestby.kommune.no


Oppgaver
•  Behandler og følger opp med ergoterapi der det er viktig å sette inn ressurser for å opprettholde eller forbedre et funksjonsnivå.
•  Foretar hjemmebesøk.
•  Formidler hjelpemidler til brukerne for å opprettholde funksjonsnivå og forebygge fall i funksjonsnivå, jfr. rettigheter i Folketrygdloven.
•  Tilrettelegging av pasientens omgivelser - hjem, barnehage, skole og arbeidsplass
•  Samarbeider med hjemmetjenesten i kommunen ift. å tilrettelegge forflytningssituasjoner i brukernes hjem.
•  Veileder samarbeidspartnere, pasienter og pårørende i forhold til forebygging og rehabilitering.
•  Samarbeid med andre kommunale tjenester og ved behov spesialisthelsetjenesten i tilhørende helseregion


Betingelser
Tiltak iverksettes etter vurdering av ergoterapeut og i samarbeid med pasient/pårørende, evt. fagpersonell og i forhold til vedtatte prioriteringer og kapasitet.

Tips en venn Skriv ut