Erklæringer – vei og VA

Hva er en erklæring og når krever vi en?

En erklæring er dokumentasjon på at en part får en rettighet fra noen andre.

Rettighet til å knytte seg til private ledninger eller til å legge ledninger over andres eiendom er en rettigheten som følger eiendommen og ikke personen.

Vi krever erklæringer ved

  • Tilknytning til privat ledningsnett (også ved midlertidig tilknytning).
  • Etablering av VA-ledninger over annen eiendom.

Her finner du følgende erklæringer:
Erklæring - avståelse av regulert veigrunn.doc PDF document ODT document

Erklæring - felles privat VA-anlegg.doc PDF document ODT document

Erklæring - rett til atkomstvei over andres eiendom.doc PDF document ODT document

Erklæring - rett til legging av VA-ledninger over andres eiendom.doc PDF document ODT document  

Tips en venn Skriv ut