En fremtidsrettet stedsutvikling av Vestby sentrum

Den estetiske planen skal sikre en helhetlig utforming av Vestby sentrum. Planen skal legge til rette for god byggeskikk med høy kvalitet i bygningsmiljøer, utearealer og det offentlige rom. En felles plattform med klare begreper og kriterier for estetisk utforming avgjørende for å utvikle gode bo- og byrom.

Den estetiske planen skal være retningsgivende for tiltakshavere, gårdeiere, planleggere, arkitekter, saksbehandlere, politikere og andre som vil være involvert i utviklingen av
sentrum. 

Et viktig mål er at en fremtidsrettet stedsutvikling av Vestby sentrum skjer på bakgrunn av det estetiske rammeverket som er kjent og akseptert av alle parter.

Det skal de kommende årene utvikles et interessant og fremtidsrettet bymiljø og bysentrum, med et moderne uttrykk, som ivaretar behovene for rekreasjon, refleksjon, aktivitet og
bevegelse for alle brukergrupper.