Etablerertjenesten i Follo er en felles tjeneste for alle Follo-kommunene. Tilbudet er for alle som vil etablere seg i Enebakk, Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og Ås kommune.

Tjenesten finansieres av Akershus fylkeskommune og Follo-kommunene i fellesskap og er gratis for deltakerne.

Tjenesten tilbyr grunnkurs i bedriftsetablering, temakurs og individuell veiledning. Det Kongelige Selskap for Norges Vel og Ås kommune har inngått en 3-årig kontrakt om drift av Etablerertjenesten i Follo.
 
Etablerertjenesten har hovedsete i Ås, men kan holde kurs og veiledning også andre steder i Follo.
 
 
Norges vel ble stiftet i 1809 og har dermed lang erfaring i næringsutvikling og bedriftsetablering. Organisasjonen har et omfattende nettverk som blant andre inkluderer kunnskapsmiljøer ved universiteter og høgskoler, næringshager, Patentstyret, Ungt Entreprenørskap, Forskningsrådet, Innovasjon Norge, kommuner og gründernettverk og privat næringsliv. Å koble nye gründere til relevante aktører er avgjørende for at flere skal lykkes med sine bedrifter.