Hvordan skal du lykkes?
Går du med en gründer i magen og har lyst til å starte for deg selv? Har du en god idé og vil lære mer om hvordan du kan realisere den? Da kan vi i MNU hjelpe deg.

Forretningsutvikling
Målet med våre kurs og veiledningssamtaler er å hjelpe deg å lage en god forretningsplan, slik at du står bedre rustet til å gjennomføre forretningsideen din.

Nettverksbygging
På våre kurs og møteplasser treffer du andre gründere i oppstartsfasen. Her får du gode muligheter til å knytte nye kontakter og lære av andres erfaringer.

Kompetanseheving
Vi hjelper deg med overgangen fra idé til marked ved å tilby deg grunnkurs i etablering, i tillegg til en rekke ulike kurs som for eksempel omhandler forretningsplan, salg, markedsføring og pitchetrening.

Bli med i et gründermiljø
Et godt sted å være for en gründer, er et åpent arbeidsmiljø hvor kompetanse, deling av erfaringer, og samarbeid står sentralt.

Veiledning

Gratis individuell veiledning
Målet med dette veiledningstilbudet er å hjelpe deg å lage en god forretningsplan som setter deg i stand til å starte og utvikle en lønnsom forretningsvirksomhet.
 
Hvorvidt prosjektet ditt lykkes avhenger i stor grad av deg selv, din stå-på-vilje, kompetanse og dine personlige egenskaper. Men vi bistår deg gjerne i utviklingen av din forretningsidé, plan og gjennomføring, og dette gjør vi gratis; uten kostnader for deg.
 
Næringsfaglig vurdering
Er du arbeidsledig og har fått innvilget dagpenger, kan du søke om å få beholde dagpengene i inntil 12 måneder mens du etablerer egen virksomhet. For å søke om dette, krever NAV at du henter inn en næringsfaglig vurdering. Dette kan vi hjelpe deg med.
 
Du kan søke om å få beholde arbeidsavklaringspenger i en begrenset periode mens du etablerer egen virksomhet. Du kan få arbeidsavklaringspenger i inntil seks måneder mens du er i en utviklingsfase og/eller tre måneder mens du er i en oppstartsfase. Sjekk om du oppfyller kravene her.
 
For en næringsfaglig vurdering fra oss må du betale et mindre beløp i egenandel.
 
Timebestilling
Bruk skjemaet her dersom du vil bestille time for gratis individuell veiledning eller for næringsfaglig vurdering. Det er viktig at du krysser av for riktig kommune.