Inn på tunet

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk.
Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Gårdsbruk er en eiendom som benyttes til jord-, skog-, eller hagebruk. Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.
Inn på Tunet Norge SA er en profesjonell tjenesteleverandør. Bonden som medeier og tjenesteprodusent har et faglig fellesskap og nettverk som setter kvalitetskrav og leder tjenesteutviklingen.
En godkjent Inn på tunet-gård har system på kvalitetsarbeidet, kontroll med risiko-/usikkerhetsfaktorene og kan dokumentere forholdene på gården. Dokumentasjonene brukes aktivt i utviklingsarbeidet.

Om gården og menneskene

Jord gård ligger på en høyde nord i Vestby, på grensen til Ås. Gården er en godkjent Inn på tunet gård som drives av Margrete Eknæs og Ole Oddvar Grasdalen.
På gården er det et variert dyreliv med hester, kuer og kalver, høns, hunder og katter. Elghundene Tutta, Balder og Lothe er noe av det første du møter når du kommer inn på gårdstunet.
I verkstedet er det mulighet for flere spennende tekniske oppgaver, og i snekkerbua er det mulighet for å jobbe med små og store prosjekter.

På Jord gård kan du:

  • Drive med mekking i gårdsverkstedet.
  • Snekre i gårdens snekkerbod.
  • Være med på stell av kuer, høner, hunder og katter.
  • Være med på hagearbeid og høste grønnsaker, frukt og bær.
  • Lage mat med gårdens egne produkter.
  • Delta på ulike sosiale aktiviteter sammen med de andre i gruppa.

Praktisk info

TID: Hver onsdag kl. 16-20. Oppstart var 23.8. Tilbudet gjelder ut 2023. 
BEKLEDNING: Fornuftige klær etter været
MAT: Vi serverer mat, som vi gjerne lager sammen
HVORDAN KOMME SEG TIL GÅRDEN: Det går buss fra Vestby sentrum til Oslo Fashion Outlet, herfra er det ca. 2 km til gården.
SKYSS: Vi kan hente deltagere i Vestby sentrum, ved inngangen til Coop Extra, kl 16.
ALDERSGRUPPE: 16-24 år
GÅRDENS ADRESSE: Gamle Mossevei 133, 1433 Ås

 

Påmelding

Hvis du ønsker å melde deg på kan du kontakte: 

Ole Oddvar Grasdalen, mobil: 99 35 10 34, e-post: ole@jordgard.no