Båtliv 161x90

Velkommen til Vestby – kystperlen i Follo

Enten du er bosatt i Vestby kommune, har arbeid her eller er her som turist, så er forholdene lagt til rette for at du skal ha det godt.

Vestby er den sydligste av Follokommunene med svært godt utbygd tjenestetilbud.  Her er trygge oppvekstvilkår, allsidige fritidsmuligheter og du møter en næringsvennlig kommune med varierte og attraktive bomiljøer.

Med næringsområdene på Verpet og Deli Skog, dobbeltsporet jernbane, firefelts motorvei (E6) og nærhet til fjord og flyplass, fremstår Vestby kommune som en av de mest attraktive kommunene for næringslivsetableringer og næringsutvikling.

Vestby kommune har 18 042 innbyggere ved utgangen av 4. kvartal 2019, dvs. en økning i 4. kvartal på 51 innbyggere (0,28 %).

Vestby har økt med 218 innbyggere (1,22 %) i perioden 1.1.2019 til 1.1.2020. 

Kommunens totale areal er på 133 km2.  Her finner du flotte rekreasjons- og friluftsområder, her er et dusin flotte strender langs Oslofjorden og egen sykkelsti som går gjennom hele kommunen. Både kysten, kulturlandskapet og de store utmarksområdene inviterer til rekreasjon og flotte opplevelser.

Vestby kommunes visjon:

"Vestby skal være en kommune med gode bo- og oppvekstmiljøer i nært samspill med natur og naturopplevelser. Kommunen skal legge til rette for variert næringsliv basert på bærekraftige prinsipper."  (Utdrag fra Kommuneplan 2019-2030)