Faktura til kommunen

Vestby kommune krever fakturaer i EHF-format. ELMA-nummer til Vestby kommune er kommunens organisasjonsnummer: 943485437. 

Fakturaadresse er Vestby kommune, Postboks 144, 1540 Vestby.

De som bestiller varer og tjenester, skal oppgi et 5-sifret ressursnummer ved bestilling. Dette nummert skal påføres fakturaen under «Deres referanse».

Leverandører som ikke får opprettet ELMA før faktura må sendes ut, kan unntaksvis bruke postkasse.regnskap@vestby.kommune.no til dette er på plass.

 

Vi er forpliktet til å kreve elektronisk faktura (EHF) av alle som leverer varer og tjenester til det offentlige, jf. Forskrift om elektronisk faktura som tråde i kraft 2. april 2019.

Faktura fra kommunen

Vestby kommune ønsker å sende alle fakturaer digitalt som eFakturaer, avtalegiro, via Vipps eller digital postkasse (DigiPost). Hvis dette ikke er mulig blir fakturaen levert som papirfaktura i postkassen din. Vi anbefaler alle innbyggere å benytte en av de digitale fakturaformene.

Her finner du mer informasjon om hvilke faktureringsformer vi tilbyr og hvordan du kan motta faktura fra kommunen. 

  • eFaktura 

Vi anbefaler eFaktura. Da får du fakturaen fort. I tillegg er den ferdig utfylt, så du slipper å fylle ut kontonummer, KID-nummer og beløp. Alt du må gjøre, er å godkjenne fakturaen i nettbanken. Ta kontakt med banken din for å opprette eFaktura, hvis du ikke allerede har en avtale. Ved opprettelse av avtale må det legges inn en «eFaktura-referanse», referansen er ditt kundenummer på 5-siffer.

  • avtalegiro

​Avtalegiro er en god løsning for deg som ikke har nettbank eller andre digitale løsninger. Ta kontakt med banken din for å opprette Avtalegiro. Belastningsoppgave blir sendt ut. 

  • Vipps 

Dette forutsetter at du bruker Vipps, og har aktivert Vipps eFaktura inne i appen. 

  • digital postkasse

For å motta faktura på Digipost/eBoks må du ha opprettet en digital postkasse hos en en av disse leverandørene. Har du allerede avtale om eFaktura eller Avtalegiro, foretrekker vi å bruke det fremfor digital postkasse.

  • faktura i postkassen 

Fakturaen blir levert i postkassen hvis ingen av de digitale alternativene er tatt i bruk.  

  • Ingen av delene?

Hvis du verken har eFaktura, avtalegiro, Vipps eller DigiPost så vil faktura bli sendt på vanlig måte i posten. Hvis du gjør endringer for hvordan du vil motta fakturaen, vil endringen skje ved neste faktura.