www.vestby.kommune.no

Barneøyne_( morguefile.com )

Familieveileder i helsesøstertjenesten

Vi har familieveileder i full stilling tilknyttet jordmor- og helsesykepleiertjenesten.

Stillingen er en del av det forebyggende teamet, og er et lavterskeltilbud til alle familier i kommunen.

Familieveileder tilbyr samtaler til foreldre med barn i alle aldre, også gravide. Målet for samtalene er å støtte familiene i de endringer de selv ønsker.
Familieveileder kan også ha samtaler med ungdom alene, eller ungdom og foreldre sammen.

Aktuelle problemstillinger kan være :

•    Utfordringer i foreldrerollen i spedbarnstiden, barseldepresjon
•    Utfordringer med samspill og kommunikasjon i familien
•    Fokus på barnet etter samlivsbrudd
•    Fokus på barnet ved sykdom og/eller flere sammenfallende store endringer i familien
•    Når sinne eller innadvendthet hos barn skaper utfordringer
•    Veiledning til rett hjelpetilbud i/utenfor kommunen

I tillegg til å være en del av det forebyggende teamet, har familieveileder oppfølging av familier med barn som er over- eller undervektige,  samt veiledning til foreldre som har ungdom som går på ruskontrakt.

Veiledningen foregår i helsestasjonens lokaler. Antall møtepunkter er avhengig av behov og fremdrift.

Ta gjerne kontakt med marianne.K.fredriksen@vestby.kommune.no, eller tlf.  932 14 996 for nærmere informasjon eller avtale.

Opprettet: 08.desember.14 av Webmaster
Oppdatert: 17.juli.19