Fastlege

Fastlegeordningen gir alle innbyggere i Norge rett til å ha en allmennpraktiserende lege som sin faste lege.

Fastlegen har plikt til å prioritere innbyggere på egen liste. Fastlegeordningen er frivillig. Hvis du ikke ønsker å være med i fastlegeordningen, må du selv finne en allmennlege å gå til. Hvis du oppsøker en fastlege som ikke har deg på sin liste, må du betale en noe høyere egenandel.

Du kan bytte fastlege to ganger pr. kalenderår. I tillegg kan du bytte fastlege hvis du flytter eller hvis fastlegen slutter eller reduserer listen sin.

Du kan fritt velge mellom fastleger som har ledig kapasitet. En oppdatert oversikt over finner du på MinFastlege. Det er ikke mulig å sette seg på venteliste hos en fastlege som har full liste.

Noen grupper har allikevel rett til å komme inn på listen selv om listen er full. Dette gjelder:

  • barn under 16 år med foreldre/foresatte på listen
  • innbyggere som flytter tilbake til kommunen innenfor en tidsperiode på tre år og som ønsker samme fastlege som tidligere

Du kan velge fastlege i en annen kommune enn der du er bosatt.

Følgende legesenter finnes i kommunen: 

Brevik Legesenter, Kvartsvn Catosenteret,1555 Son   tlf.64 98 25 50
Saglia Legesenter, Vestheimvn. 31, 1540 Vestby         tlf.64 98 04 90
Son Legekontor, Rodegården, Storgt 11, 1555 Son     tlf. 64 98 59 60
Vestby Legesenter, Vestheimvn. 33, 1540 Vestby         tlf. 64 95 27 33
Vestbytorget Legesenter, Mølleveien 4, 1540 Vestby    tlf. 64 95 20 00

 

 


 

 

 


 

Tips en venn Skriv ut