Vestby kirke

Fastsatt planprogram for Kommunedelplan for klima og energi

Formannskapet har på møte den 9.5.2016 fastsatt planprogram for Kommunedelplan for klima og energi.

Planprogrammet for klima- og energiplanen beskriver nødvendige utredninger som må gjøres i forbindelse med planarbeidet og gjør rede for planprosessen og opplegget for medvirkning.

Samlet saksfremstilling samt fastsatte planprogram er å finne under «mer info» til høyre.

Plansjefen

 

 

 

.