Har du spørsmål om antall registrerte pipeløp på din eiendom, ta kontakt med feierseksjonen ved MIB. Hvis de foretar en endring vil dette bli registrert i deres fagsystem og de vil gi beskjed videre til kommunen om at gebyret endres.
 
Mosseregionen interkommunale brann og redning (MIB)
Telefon: 69 24 78 50