Feiing av ildsteder

Feiing av ildsteder og tilsyn blir utført av Mosseregionens interkommunale brann- og feiervesen (MIB).I løpet av en fireårsperiode vil det bli utført ett tilsyn og en feiing.

Brannvernsamarbeidet MIB ble opprettet under Movar IKS i 1998 med fire eierkommuner.

Iflg ny forskrift fra departementet av 01.01.2000 skal feierens oppgave bestå av tradisjonell feiing av skorsteiner og tilsyn. Hele fyringsanlegget vil derfor bli kontrollert. Dette tilsynet vil bli utført hvert 4. år. Skorsteinen vil bli feiet ved behov basert på erfaringer fra tidligere feiing og fyringsmønster. Abonnementen vil bli skriftlig underrettet om når feiing og tilsyn vil finne sted.

Skal det feies fra taket, må det være takstige/trinn som skal ligge inntil pipa. Husstige skal rage 1 m over takrennene. Stigene skal være forsvarlig festet og sikret mot glidning. Må man gå mellom pipene på taket, må det monteres takbru. Både husstige, takstige og takbru må være godkjent og montert etter monteringsanvisning

Telefon: Mosseregionens interkommunale brann- og feiervesen t.69 24 78 50

 

Tips en venn Skriv ut