Trær på kommunal grunn

Kommunen fjerner som regel trær selv kun dersom det er umiddelbar risiko for skade på eiendom eller mennesker. Felling av trær som skygger for sol eller utsikt er normalt ikke kommunens ansvar eller oppgave.

Vi gjør oppmerksom på at det er ulovlig å felle trær uten tillatelse på kommunens eiendom.

Begrunnet søknad med relevant informasjon og bilde sendes til vårt postmottak, merk e-posten "Felling av trær på kommunal grunn". Gjelder saken trær som står på offentlig grunn nært et boligfelt, ber vi om at søknaden sendes av det lokale vellet eller borettslaget.

Vi behandler søknader om trefelling fortløpende. Kommunen kommer på befaring og søker får skriftlig melding om utfallet av søknaden.

I perioden 1. mai til 30. august tillater vi ikke felling av trær av hensyn til dyr og fugler i hekkeperioden.

Ønsker du å beskjære eller felle trær på privat eiendom?

På privat eiendom er det grunneier som har råderett, med mindre du bor i et område med spesielle reguleringsbestemmelser knyttet til trær.

Hvis det gjelder trær på naboeiendommer må man i første omgang komme til enighet med grunneier. Dersom man ikke kommer til enighet kan med se til naboloven for å få hjelp til å avgjøre saken.