Ferdigstilte byggeprosjekter i perioden 2006 - 2019

Illustrasjon fasade Bjørlien skole Foto: LINK arkitektur/ Multiconsult

Bjørlien Skole

Fremdrift:

 • Byggestart: Mars 2017
 • Ferdigstillelse: Bygningsmessig ferdigstillelse oktober 2018, skolen tas i bruk for elever og ansatte fra januar 2019
 • Byggets kapasitet: Skolen bygges som 3 parallell med 7 . trinn og 588 elevplasser
 • Bygg som rives: Gamle Risil Ungdomsskole ble revet for å gi plass til den nye barneskolen. Rivningen er ferdigstilt
 • Tomt: Det bygges på tomten til gamle Risil Ungdomsskole, rett ved siden av dagens Bjørlien skole
 • Tomteareal: Ca. 40,5 mål. Delt tomt med dagens Bjørlien skole
 • Antall kvm bygg: 7 199 kvm BRA
 • Antall etasjer: 2 etasjer samt U etasje
 • Fasademateriale: Kombinasjon av tegl og pusset mur
 • Budsjett: 213 MNOK
 • Entreprenør: AF Gruppen Norge AS, avdeling Østfold
 • Arkitekt: LINK arkitektur
 • Skolestart: Januar 2019
Nye Brevik skole_2

Brevik skole og grendesenter

Fremdrift:

 • Byggestart (antatt): Oktober 2016
 • Ferdigstillelse: April 2018
 • Byggets kapasitet: Skolen bygges som 3 parallell med 7 . trinn for ca. 588 elever og grendesenter med kulturformål
 • Bygg som rives: Gamle Brevik skole skal rives når nybygget er ferdig og skolen har flyttet inn, planlagt riving sommer 2018
 • Tomt: Ved siden av dagens skoletomt, på det som var grusbanen til skolen
 • Antall kvm: 8937 kvm BRA
 • Antall etasjer: 2/3 (Størstedelen av bygget blir i 2 etasjer, en del blir i 3 etasjer)
 • Fasademateriale: Plater
 • Budsjett: 276 MNOK
 • Entreprenør: SKANSKA
 • Arkitekt: LINK arkitektur
 • Skolestart: August 2018

Pepperstadmarka barnehage

 • Ferdigstilt: Januar 2017
 • Byggets kapasitet: Bygget for 100 barn med en storebarns- og en småbarnsavdeling
 • Tomteareal: Ny tomt på 6 målPepperstadmarka bhg lekeplass
 • Antall kvm bygg: 1 194 kvm
 • Antall etasjer: 2 etasjer
  - Barnehagen er på et plan i 1.etasje
  - Driftrom/loft i 2.etasje
 • Fasademateriale: Malmfuru
 • Entreprenør: AF Gruppen Norge AS, avdeling Østfold
 • Arkitekt: GASA arkitekter
 • Miljø: Kommunens første passivhus barnehage, bygget med bergvarmepumpe og solfanger. BREEAM very good
 • Utomhusområde: Barnehagen ligger nær skogen og har flotte uteområder som består av drivhus, kompostbinger, pallekarmer, frukttrær, mini kunstgressbane, bålplass, diverse husker, sklie, sandkasse m.m.
 • Liste over realiserte miljøtiltak. Punkter som er oppført i vedlagte liste har blitt fulgt opp av byggeplassens representant og er realisert: Miljøtiltak byggeplass

  Se forøvrig vedlegg under "mer info" til høyre på siden.

Rådhusgata 2

 • Ferdigstilt: Mars 2017
 • Antall etasjer: 3 etasjerRådhusgt. 2
 • Byggets kapasitet: REHAB befinner seg i 1, 2 og 3 etasje. Voksenopplæringen i 3.etasje.  
 • Tomteareal: 4 mål
 • Antall kvm bygg: 1 300 kvm
 • Fasademateriale: Luftet pussystem med isolert bindingsverk
 • Budsjett: 55 MNOK
 • Entreprenør: JI Bygg AS
 • Arkitekt: GASA arkitekter                                                                                                                                                      

Vestby ungdomsskole

 • Ferdigstilt: August 2015Vestby ungdomsskole 450x267.jpg
 • Byggets kapasitet: Skolen er bygget som en 6 parallell med 3. trinn og 576 elevplasser
 • Antall kvm bygg: 6 000 kvm
 • Antall etasjer: 2 etasjer samt U etasje
 • Fasademateriale: Malmfuru
 • Budsjett: 173 MNOK
 • Entreprenør: NCC
 • Arkitekt: Kristiansen og Bernhardt
   

Vestby sykehjem - tilbygg

 • Ferdigstilt: Mars 2015Vestby sykehjem - tilbygg.jpg
 • Byggets kapasitet: Tilbygg med 24 beboerrom, fellesrom, dagsenter, kapell og parkeringskjeller  
 • Fasademateriale: Teglstein
 • Budsjett: 56 MNOK
 • Entreprenør: Betonmast
 • Arkitekt: GASA arkitekter
   

Omsorgsboliger på Sole

 • Ferdigstilt: Desember 2015
 • Byggets kapasitet: 6 leiligheter på 54 kvm med bodOmsorgsboliger på Sole.jpg
 • Antall kvm bygg: 660 kvm
 • Antall etasjer: 1 etasjer
 • Fasademateriale: Fasade plater av Cembrit og bord kledning av gran behandlet med jernvitrol
 • Budsjett: 20 MNOK
 • Entreprenør: Arza NOVA
 • Arkitekt: Gasa Arkitektkontor

Grevlingen ungdomsskole

 • Ferdigstilt: August 2006 byggetrinn 1. Desember 2014 byggetrinn 2Grevlingen uteareal
 • Byggets kapasitet: 8 – 10, bygget for 360 elever, og er organisert i 4 paralleller 
  - Kultursalen rommer 200 personer og kantinen 100
  - Idrettsbygget er på 2 810 kvm, har et svømmebasseng på 25 meter og en håndballhallbane
 • Antall kvm bygg: 4 640 kvm (byggetrinn 1) + 1 500 BTA (byggetrinn 2)
 • Antall etasjer: 3 etasjer inklusive U etasje + idrettshall i eget bygg
 • Utomhus: Kunstgressbane, sandvolleyballbane og beach håndballbane
 • Fasademateriale: Sibirsk lerk og betong
 • Budsjett: 142 MNOK + ombygningen 51 MNOK
 • Entreprenør: AF Bygg (byggetrinn 1) og Hersleth Entreprenør
 • Arkitekt: AB Arkitekter
 •  

Solerunden barnehage

 • Ferdigstilt: August 2013
 • Byggets kapasitet: 104 barn
 • Antall kvm bygg: 920 kvm Solerunden barnehage
 • Antall etasjer: 2 etasjer.
  - Barnehagen er på et plan i 1.etasje
  - Driftrom/loft i 2.etasje
 • Fasademateriale: Malmfuru
 • Entreprenør: Trygge barnehager
 • Arkitekt: ARKEN / RAMBØLL
   

Risil barnehage

 • Ferdigstilt: Juli 2010Risil barnehage_632X377.jpg
 • Byggets kapasitet: Avdelingsfri barnehage for 104 barn
 • Antall kvm bygg: 815 kvm
 • Antall etasjer: 2 etasjer
 • - Barnehagen er på et plan i 1.etasje
 • - Driftrom/loft i 2.etasje
 • Fasademateriale: Kebony
 • Entreprenør: NIPAS
 • Arkitekt: LINK SIGNATUR

Vestby skole

 • Ferdigstilt: August 2008Vestby skole_888X606.JPG
 • Byggets kapasitet: Skolen er bygget som en 3 parallell med 7. trinn
 • Antall kvm bygg: 5 300 kvm
 • Antall etasjer: 2 etasjer samt U etasje
 • Fasademateriale: Malmfuru
 • Budsjett: 139 MNOK
 • Entreprenør: SKANSKA
 • Arkitekt: Lille Frøen

Son skole

 • Ferdigstilt: August 2008Son skole.jpg
 • Byggets kapasitet: Skolen er bygget som en 3 parallell med 7. trinn
 • Antall kvm bygg: 5 300 kvm
 • Antall etasjer: 2 etasjer samt U etasje
 • Fasademateriale: Sibirsk lerk
 • Budsjett: 142 MNOK
 • Entreprenør: NCC
 • Arkitekt: Lille Frøen og Plus Arkitektur

Vestby Arena

 • Ferdigstilt: Januar 2012Vestby arena_612X316_450x232.jpg
 • Byggets kapasitet: Stor hall 2 100 kvm, gymsal 400 kvm, miniatyr skytebane, klatrehall, kafee
 • Antall kvm bygg: 5 800 kvm
 • Antall etasjer: 2 etasjer pluss loftsetasje med tekniske rom og «speakerbu»
 • Fasademateriale: Malmfuru
 • Budsjett: 130 MNOK
 • Entreprenør: Bermingrud
 • Arkitekt: Solem Arkitektur

Hølen skole

 • Ferdigstilt: November 2015Hølen skole.jpg
 • Byggets kapasitet: Skolen er bygget som en 1 parallell med 7. trinn og 196 elevplasser
 • Antall kvm bygg: 2 850 kvm
 • Antall etasjer: 2 etasjer
 • Fasademateriale: Gran
 • Budsjett: 88 MNOK
 • Entreprenør: Betonmast
 • Arkitekt: Aursand Arkitektkontor 
Tips en venn Skriv ut