Ferie og fridager for grunnskolen i Vestby kommune 2019/2020

 

MÅNED

SKOLE
DAGER

FERIER OG FRIDAGER
2019
AUGUST
9 Sommerferie til og med mandag 19. Skolestart for elevene tirsdag 20.
SEPTEMBER 20 Høstferie uke 40
Mandag 30. -
OKTOBER 19 Høstferie uke 40
Tirsdag 1.- 4.
NOVEMBER 21  
DESEMBER 15 Siste skoledag fredag 20.
Juleferie mandag 23. - tirsdag 31.
2020
JANUAR
20 Juleferie t.o.m. fredag 3.
Skolestart for elever mandag 6.
FEBRUAR 15 Vinterferie uke 8
mandag 17. - fredag 21.
MARS 22  
APRIL 15 Påskeferie f.o.m. mandag 6. t.o.m. 14.
MAI 18 Fridager/helligdager:
Fredag 1.
Torsdag 21. (Kr.H.fart)
Fredag 22.
JUNI 16 Mandag 1. (2.pinsedag)
Siste skoledag tirsdag 23.
SUM 190 GOD SOMMER!

Ferie- og fridager for 2020/2021 til høyre på siden, under "mer info".

Langtidsplan høstferier og vinterferier:
Det er behov for å samordne høstferie- og vinterferieavvikling mellom Follokommunene og Fylkeskommunen, primært for å få rasjonelle skoleskysskostnader, og slik at søsken i grunnskole og videregående skole har samme ferieuker. 

Fylkeskommunen legger høstferie fast til uke 40 og vinterferien fast til uke 8. Follokommunene har blitt enige om å slutte seg til fylkeskommunens plan.

Skoleår Høstferie Vinterferie
2019/2020 Uke 40: 30.sept - 4.oktober Uke 8: 17. - 21.februar
2020/2021 Uke 40: 28.sept - 2.oktober Uke 8: 22. - 26.februar