Fjernvarme

Vestby Fjernvarme AS leverer fjernvarme til næringsliv, offentlige bygg og boliger i Vestby kommune. Innenfor regulert konsesjonsområde i Vestby sentrum og Deli skog kan alle nybygg og alle bygg det gjennomføres en hovedombygging av kreves tilknyttet dette fjernvarmeanlegget. Se kartportalen for en markering av hvilke områder som omfattes, jfr. forskrift om tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg for Vestby kommune og reguleringsplan for det enkelte området med bestemmelser.

Bygninger som kreves tilknyttet må være utstyrt slik at all romoppvarming, ventilasjonsvarme og varmtvann kan dekkes med fjernvarme.

Kommunen kan gjøre unntak fra tilknytningsplikten i tilfeller der det kan dokumenteres at bruk av alternative løsninger for tiltaket vil være miljømessig bedre.

Kart som viser konsesjonsområdet finner du her.

For informasjon om en konkret eiendom, kan denne linken benyttes. Nederst på skjermen må man da velge Kartlag: ”Reguleringsplaner”. Man må så aktivere ”Kartutvalg” under ”Meny” oppe i høyre hjørne av skjermen. I kartutvalget som kommer fram på høyre side av skjermen må man så huke av boksen foran: ”Restriksjoner og retningslinjer”. Konsesjonsområde for fjernvarme vil da komme opp i kartet som en rosa flate

 

Tips en venn Skriv ut