Flyttemelding

Husk at du skal melde flytting til folkeregisteret senest åtte dager etter flyttingen.

Flyttemelding

Flyttingen skal meldes folkeregisteret i den kommunen du flytter til, eller folkeregisteret i fraflyttingskommunen dersom du flytter til utlandet.

Flyttemeldingsblankett fåes på folkeregisteret, postkontoret og servicekontoret.

Alle som flytter innen kommunen, mellom norske kommuner, til Norge fra utlandet eller fra Norge til utlandet, plikte å gi melding til folkeregisteret.
Melding om flytting skal du gi for deg selv og din familie eller husstand.

Du plikter også å selv underrette dine kontakter vedrørende ny adresse.

Benytter du kommunens tjenester er du selv ansvarlig for å melde adresseendring til kommunen, varig eller midlertidig, slik at brev, fakturaer og annen informasjon kommunen sender deg, havner i din postkasse. 

Nordiske statsborgere
Nordiske statsborgere kan oppholde seg i Norge inntil seks måneder uten å folkeregistrere seg. Som nordisk statsborger trenger man hverken arbeids- eller oppholdstillatelse for å bo og/eller jobbe i Norge, men du møte opp på skattekontoret for å få et midlertidig identifikasjonsnummer (D-nummer).

Hvis du skal bo mer enn seks måneder i Norge, skal du melde flytting til Norge. Dette må gjøres senest åtte dager etter at flyttingen fant sted. Melding om flytting skjer ved personlig oppmøte på ett av 42 utvalgte skattekontor (folkeregistermyndigheten) i landet.

For alle innflyttere til Vestby møter man ved Skatt Øst Oslo, Schweigaardsgate 17, 0191 Oslo, tlf. 800 80 000. Hva slags dokumentasjon som kreves, avhenger av hvor du kommer fra, se Skatteetatens sider vedrørende flytting eller for nordiske statsborgere Norden.org

Utleie av bolig:
Alle som stiller husværet til disposisjon for andre , skal melde fra til folkeregisteret om de som flytter til eller fra husværet.

Skatt øst Ski (tidligerer Follo likningskontor og folkeregister)
Postadresse:Postboks 9200 Grønland, 0134 OSLO 
Besøksadresse: Vestveien 20, 1400 SKI
Tlf nr. 800 80 000, Telefaks nr. 22 17 08 60
Åpningstider Man-fre:  0830-1530
Ekspedisjon: 0900-1500

Tips en venn Skriv ut