Illustrasjon Folkehelseuka

Bli med på folkehelseuka 2018! Søk om tilskudd til arrangementer og aktiviteter innen 1. mai

Årets folkehelseuke blir arrangert 1.-9. september 2018.

Vi ønsker mange ulike arrangementer, og oppfordrer alle til å legge planlagte eller nye arrangementer til folkehelseuka.
Kommunen støtter gjerne arrangementer/aktiviteter i denne perioden gjennom tildeling av folkehelsemidler. Arrangementet/aktiviteten må være rettet mot folkehelse og åpen for alle. Ellers er det opp til lag og organisasjoner hvordan de vil legge det opp.

Programmet for folkehelseuka vil bli distribuert til alle husstander i Vestby. Vi vil også vise oss fram i lokalavisene og på sosiale medier.

Vi håper mange vil være med å skape en folkehelsefest i Vestby!


Retningslinjer/føringer for tilskudd til aktiviteter i folkehelseuka

Hva kan det søkes om:
Det kan søkes om tilskudd til arrangementer og aktiviteter som er i perioden 1.-9. september 2018. Arrangementet eller aktiviteten må være rettet mot folkehelse og være åpen for alle.

Det kan søke om 2/3 av totalkostnad. Det er totalt 50 000,- til fordeling

Søknadens innhold:
- Opplysninger om aktivitet/arrangement og om søker
- Budsjett som viser finansieringen

Søknaden sendes til: post@vestby.kommune.no, merket: "Folkehelseuka 2018".

Søknadsfristen er 1. mai 2018


Les mer om folkehelse på våre sider

Se programmet for Folkehelseuka som ble arrangert i 2017

Tips en venn Skriv ut