Temaklientene fungerer dessverre ikke på Chrome, Edge eller Opera. Dersom dette skaper problemer for deg, anbefaler vi at du velger "Mobil/nettbrett" nedenfor. Det fungerer like bra på PC som på mobil.

Follo Kart Logo Farger RGB_240x83.jpg

Follokart_kommunekart.png  Follokart_kultur.png
Follokart_natur.png  Follokart_turkart.png
Follokart_plandialog.png Follokart_kretser.png   Follokart_nettbrett.png    Follokart_bok.png                        
Gamle_Follokart.png

Dersom du benytter Internet Explorer og opplever at Follokart er ustabilt og tregt vil du få tips til å løse problemet her.

Rettigheter og bruk
Det er ikke tillatt å benytte data fra Follokart til kommersiell bruk, som for eksempel kart til eiendomsmeglere. Ikke-kommersiell bruk av portalen er gratis.
Publisert kartmateriale er ikke rettslig bindene, og bruk av tjenesten kan heller ikke erstatte vanlig saksgang i kommunen.

NB! Data fra Follokart kan ikke benyttes som situasjonskart ved byggesøknader. Kontakt Servicekontoret for bestilling av kart, tlf. 64 98 01 00.

Feil i GPS ?
Vestby kommune mottar  fra tid til annen meldinger om feil på adresser i GPS-mottakere.

Matrikkelen er Norges offisielle adresseregister. Vestby kommune har ansvar for å oppdatere dette registeret. Kartene på Vestby kommune sine hjemmesider er til en hver tid oppdatert mot matrikkelen.

De forskjellige leverandørene av GPS-mottakere er selv ansvarlig for å oppdatere sine data. Opplever man feil med adresser i GPS-en, bør man da i tillegg sjekke Vestby kommune sine kartsider. Finner man tilsvarende feil her kan man kontakte kommunen, så vil vi rette opp feilen.

Hvis man ikke finner tilsvarende feil i Vestby kommune sine kartsider må man kontakte leverandøren av GPS-en.

Tips en venn Skriv ut