Trygghetssirkelen

Foreldrekurset Trygghetssirkelen, Circle of Security (Cos), Virginia, gruppemodellen

Vi setter fra august 2019 opp nye Cos-kurs for gruppe.

Kurset er basert på nyere teori og forskning innen utviklingspsykologi, relasjonell psykologi og tilknytningsteori med utgangspunkt i John Bowlby og Mary Ainsworths arbeid.

Kurset tilbyr foreldre en brukervennlig versjon av tilknytnings- og utviklingsteori, trening i å identifisere barnas behov, lese barnas direkte- og villedende signaler, samt trening i å identifisere ulike samhandlingsmønstre i nære foreldre-barn relasjoner.

Man søker også å hjelpe foreldre til å reflektere over sitt eget barns adferd og følelser, og sine egne handlinger og følelser når de er i samspill med barnet sitt. Videre er målet å fremme tryggere former for tilknytning mellom foreldre og barn, for på lengre sikt å øke barnas mulighet til å utvikle mer kompetanse og bedre selvfølelse.

Det vil bli gjennomført et individuelt Cos-intervju i forkant for hver enkelt deltaker, dette for å starte refleksjonsprosessen rundt egne styrker og utfordringer i samspillet med eget barn.

Kurset går over 12 ganger, med noe ulikt mellomrom, og ca. en mnd. mellom de to siste gangene.

Gruppen består av 8- 10 personer, og ledes av sertifisert Cos-veileder.

Kurset er gratis.


Torsdager kl. 8.30-10.30 på Vestby helsestasjon.
Ukene: 35, 36, 37, 38, og 40, 41, 42, 43, 44, 45, og 49, og siste samling uke 2 i 2020.

Du kan melde din interesse til anita.jakset@vestby.kommune.no

Trygghetssirkelen.png

Tips en venn Skriv ut