Foreldreundersøkelse 2019

Foreldreundersøkelse i barnehagene

De åtte kommunale barnehagerne (Deør, Grevlingen, Pepperstadmarka, Risil, Solerunden, Støttumveien, Østbydammmen og Øståsen) og enkelte private barnehager som Garder, Hjertehagen, Hølen FUS, Muldvarpen familiebarnehage, Skaug idrettsbarnehage, Sole skog, Solåsen FUS og Store Brevik vil gjennomføre Foreldreundersøkelse. Det kan være andre private barnehager som også er med.

Perioden for Foreldreundersøkelse er 01.11. – 20.12.2019. Vi benytter Foreldreundersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet 

I Foreldreundersøkelsen får foreldre og foresatte si sin mening om barnehagetilbudet, barnas trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehage.
Undersøkelsen vil gi barnehagen og barnehageeier kunnskap om foreldrenes tilfredshet med barnehagetilbudet. Resultatene danner grunnlag for dialog om tilbudet i barnehagen mellom barnehagen og foreldrene, og som en hjelp til å vurdere og videreutvikle barnehagetilbudet. 

Foreldrene i barnehagene som er med på undersøkelsen vil få en sms eller e-post med lenke til undersøkelsen fra barnehagen, når de skal svare. 

Sms eller e-post sendes ut i uke 45.

Tips en venn Skriv ut