Folkehelseinstituttet har laget en detaljert prioriteringsrekkefølge etter både alder og hvor alvorlig den underliggende sykdommen er. Kommunen vil begynne å vaksinere prioriteringsgruppe 1-3. 
 
Det legges opp til en dynamisk prioritering. Det er derfor viktig å understreke at prioriteringen kan endre seg, ut fra smittesituasjonen i samfunnet, graden av kontroll og presset på helsetjenesten og ny kunnskap om vaksinenes egenskaper, effekt og risiko for ulike grupper. 
 
Vaksinasjon vil foregå i Vestby Arena, Solerunden 10, 1540 Vestby. Her finnes godt med parkeringsplasser, også for bevegelseshemmede.

Alle over 80 kontaktes

Kommunen ringer alle innbyggere i Vestby som fyller 80 år i 2021, eller eldre, for å tilby vaksine. Vi starter med å ringe de eldste først. Ringerunden ble påbegynt torsdag 14.01.21. 
 
Beboere ved Vestby sykehjem har allerede gjennomført første vaksinasjonsrunde og vil følgelig ikke bli oppringt.
 
Alle over 85 (prioriteringsgruppe 1) som mottar hjemmetjenester får tilbud om vaksine fra hjemmetjenesten. Vaksinering  av  pasienter i sone syd (Hølen-Son) vil få tilbud om vaksinering på Son bo og servicesenter. For pasienter i sone Nord (Vestby, Garder, Hvitsten) vil vaksineringen skje på  Treffsenteret i Speiderveien 12.
 

Forhåndsregistrer deg til vaksine

Det vil nå være mulig å forhåndsregistrere seg til vaksine, benytt denne lenken: 
 

En forhåndsregistrering gir ikke time til vaksinering, men kartlegger behovet og ønske om vaksine. Forhåndsregistreringen bidrar til at kommunen kan foreta en rask og effektiv håndtering av mottatte vaksiner. 
 
Hvem skal forhåndsregistrere seg?
Alle innbyggere som ønsker vaksine skal registrere seg.  Når kommunen mottar vaksiner til din prioriteringsgruppe vil du som har forhåndsregistrert deg motta en sms om at du kan bestille time for vaksinering.
 
Hvem blir kontaktet av fastlegen sin?
Innbyggere under 65 år som er i risikogruppe vil etterhvert få tilbud om vaksine fra sin fastlege. 
 
Hvordan registrerer man seg?
Forhåndsregistrering gjøres kun via Vestby kommunes hjemmeside, og derfra følger man koblingen «Forhåndsregistrering til vaksinasjon». For å logge inn benytter man BankID. 
 
Kan man få hjelp av pårørende til å registrere seg? 
Pårørende kan logge seg inn med egen BankID og registrere foreldre eller andre som ikke klarer å forhåndsregistrere seg selv. 
 
Er det sikkert å forhåndsregistrere seg?
Ja, ved forhåndsregistrering benytter du BankID som sikkerhetsløsning. Tjenesten er i samsvar med personvernforordningen (GDPR). Det er kun du som bruker, og de du velger å dele helsedata med gjennom Helseboka, som vil ha tilgang til dine helsedata. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket til at vi behandler dataene dine.  Da vil vi slette dine helsedata etter 30 dager. 
 

Bekreftelse på vaksine

Etter at du har mottatt den andre vaksinedosen kan du få bekreftelse på at du har fått vaksine. 

  • Du kan få skrevet ut et vaksinasjonskort når du får din siste vaksinedose.
  • Du vil også kunne laste ned et elektronisk vaksinasjonskort på Helsenorge.no
  • Vaksinasjonskortet finnes på engelsk og norsk.

Hjelpetelefon for forhåndsregistrering

Hvis du trenger hjelp til registrering eller ikke har mulighet til å registrere deg digitalt kan du ringe hjelpetelefonen for å få hjelp til dette. Telefonnummer er 64 98 01 00, følg tastevalg.

Åpningstider for hjelpetelefonen er mandag - fredag kl 10-14.

 

Helsetjenesten Vestby kommune