Valglogo 2017

Kommunestyre- og Fylkestingsvalg 2019

Forhåndsstemme fra utlandet

Det er mulig å forhåndsstemme fra utlandet, på Svalbard eller Jan Mayen fra 1. juli 2019.

Velgere som bor eller oppholder seg i utlandet, kan forhåndsstemme hos utenriksstasjoner eller oppnevnte stemmemottakere. Svalbard og Jan Mayen er omfattet av de samme reglene som utenriksstemmegivning.

En oversikt over hvor det er mulig å forhåndsstemme i utlandet, blir publisert på valg.no før forhåndsstemmeperioden utenriks starter den 1. juli 2019.

Velgeren er selv ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmen kommer frem til riktig kommune senest kl. 17 dagen etter valgdagen 9. september for å telle med i oppgjøret. Husk derfor å stemme så tidlig at stemmen kommer frem i tide med normal postgang.

Det brukes ikke valgkort ved forhåndsstemmegivningen i utlandet. Det eneste du trenger å ta med er legitimasjon.

Hvor er det mulig å stemme i utlandet?
Det er mulig å forhåndsstemme på de fleste norske utenriksstasjoner. Det vil si ambassader, generalkonsulater og konsulater, og hos stemmemottakere oppnevnt av Sysselmannen på Svalbard og av Valgdirektoratet.

En rekke generalkonsulater og konsulater er honorære representanter for Norge uten norskspråklig personell. Kontortiden varierer og kan være begrenset til få timer og dager i uken. Det er derfor lurt å gjøre seg kjent med åpningstidene på forhånd.

Velgere i utlandet som ikke kan oppsøke en stemmemottaker, kan selv sende stemmen sin til hjemkommunen i Norge i et brev, såkalt brevstemmegivning.


Valgstyret i Vestby