Valglogo

Kommune- og fylkestingsvalg 2019

Forhåndsstemme hjemme?

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan komme deg til et stemmelokale og avgi stemme, kan du søke om å få forhåndsstemme hjemme.

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme i et stemmelokale kan søke om å få forhåndsstemme hjemme i perioden 31. august til 4. september 2019.

Søknaden om hjemmestemming må inneholde:

  • Fullt navn
  • Fødselsnummer
  • Nøyaktig oppholdsadresse
  • Telefonnummer


Du kan søke på følgende måter

  • E-post: post@vestby.kommune.no
  • Sende skriftlig søknad til: Valgstyret i Vestby,  Postboks 144, 1541 Vestby

Slik foregår hjemmestemming
Hvis du får innvilget hjemme stemming kommer 2 valgmedarbeidere hjem til deg i perioden 31. august til 6. september. Før de kommer, vil de ta kontakt med deg på telefon for å avtale tidspunkt.

Frister
Du kan søke om hjemmestemming fra 1. juli 2019.
Siste frist for å søke er onsdag 4. september 2019, kl. 15.00


Valgstyret i Vestby