Forliksrådet

Laveste ledd i rettssystemet. Består av tre dommere, som alle er lekmenn, samt en sekretær. Dommerne velges blant kommunenes innbyggere for fire år av gangen. Sekretærfunksjonen ligger hos politiet.

I forliksrådet behandles saker om gjeldsforhold og tvistesaker.
Forliksrådets primære oppgave er å søke og løse tvister mellom to parter.
Det kan dreie seg om kjøpstvister, erstatningskrav, nabotvister, tvister i forretningsforhold m.m.

Behandlingen i forliksrådet kan gi som resultat:

  • Forlik
  • Dom (fellende og frifinnende)
  • Innstilling til Tingretten

 

E-post
E-post til namsmannen: sianpost@sismo.no

Tips en venn Skriv ut