De politiske partiene vil derfor sørge for at Vestby kommune er klar til å bistå ved å ta i mot flyktninger fra Ukraina. Vi vil sørge for at det settes av økonomiske midler slik at vi sikrer et godt og sikkert mottak av flyktninger. Vestby kommune vil være klar til å ta i mot flyktninger på kort varsel, og vil informere sentrale myndigheter om det.

Frivillige lag og foreninger vil spille en viktig rolle i arbeidet med mottak av flyktninger. Vi vil sikre at Vestby kommune samarbeider med disse både med praktiske og økonomiske støtte.

Det er viktig at denne konflikten ikke får negative konsekvenser for russere eller ukrainere som er innbyggere i vår kommune. I Vestby tar vi vare på alle våre innbyggere. 

 

Tom Anders Ludvigsen

Ordfører