Fremtidens Vestby sentrum_450x321

Innspill til kommuneplanen - Kommuneplanrullering 2019 - 2030

Nedenfor finner du oversikt over innspill til kommuneplanen - Kommuneplanrullering 2019 - 2030. Klikk på lenken for å lese dokumentet.
Kommuneplan_høringsforslag_kart

Offentlig ettersyn - Kommuneplan for Vestby 2019 - 2030

Formannskapet har besluttet å legge forslag til kommuneplan ut på høring og til offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven § 11-14. Planforsla...
Fremtidens Vestby sentrum_450x321

Fastsatt planprogram til kommuneplan for Vestby 2019 - 2030

Planprogrammet til kommuneplanen ble fastsatt av Kommunestyret mandag 4.9.2017. Nå starter arbeidet med utredninger og utarbeidelse av planforslag....