Vestby sentrum_illustrasjon (2)

Forslag til handlingsprogram og budsjett 2020-2023

Formannskapet behandlet i sitt møte 25. november 2019 forslag til handlingsprogram 2020-2023. Innstillingen til kommunestyret sammen med alle dokumenter, legges nå ut til offentlig ettersyn. Kommunestyret behandler handlingsprogram 2020-2023 i sitt møte 9. desember 2019.

Bemerkninger kan sendes per e-post til post@vestby.kommune.no eller til Vestby kommune, Postboks 144, 1541 Vestby. 

Frist for eventuelle tilbakemeldinger er søndag 8. desember 2019. 

Handlingsprogram og budsjett 2020-2023 - rådmannens forslag:
Forslag til handlingsprogram, befolkningsprognoser og betalingsregulativ finner du digitalt her i Framsikt

Linken bør åpnes i Chrome eller Edge, ikke Explorer.
 
Ønsker du å se dokumentet i en mer tradisjonell form kan vedlagte pdf-fil benyttes.  

Tips en venn Skriv ut