Lokale tiltak innføres dersom smittesituasjonen tilsier det

Dagens smittesituasjon lokalt gjør at vi kan følge de nasjonale rådene. Vestby kommune kan innføre strengere tiltak lokalt dersom vi får en annen smittesituasjonen. Eventuelle endringer vil gjøres kjent via våre nettsider, på facebook og i lokalaviser. Våre leietakere må selv følge med på om lokale tiltak innføres.

Generelle råd for å hindre smittespredning i idrettshaller

  1. Syke personer skal holde seg hjemme
  2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
  3. Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personer

Vi har laget egne rutiner for smittevern i idrettshallene som leietakere må følge

Hovedreglene er:

  • Inntil 20 personer kan trene sammen når de holder minst 1 meters avstand (gjelder ikke treningssentre). Barn og unge til og med 19 år har på trening unntak fra 1-metersregelen. Dette gjelder idretter som for eksempel håndball, fotball og andre lagidretter.
  • Idretter med tett én-til-én-kontakt mellom utøverne, slik som kampsport, bryting, pardans mv., kan gjenoppta treninger for barn og unge til og med 19 år så lenge antall treningspartnere begrenses til et fåtall faste partnere.
  • De aller viktigste smitteverntiltakene er god hygiene, at syke personer holder seg hjemme, og at personer med selv milde luftveissymptomer ikke møter til aktiviteter.

Det presiseres at:

  • Anbefalingen om minst en meters avstand gjelder i alle situasjoner utover selve idrettsaktiviteten, for eksempel i pauser, før og etter aktivitet og så videre.
  • Idrettslaget bør sørge for god oversikt over grupper slik at kontaktsporing er mulig dersom det blir aktuelt.