Fremmedspråk

Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvordan mennesker lever og ­tenker.

Språkkompetanse gir mulighet for deltakelse i internasjonale sammenhenger og bidrar til å gi et mer nyansert bilde av internasjonale prosesser og hendelser. I en verden med økende mobilitet og digital samhandling er kompetanse i flere språk og interkulturell kompetanse en forutsetning for kommunikasjon og deltakelse på mange områder (Udir.no, 2019).

På Grevlingen skole undervises det i følgende fremmedspråk:

  • Spansk
  • Fransk
  • Tysk
  • Engelsk fordypning

Det settes standpunktkarakter i fremmedspråk på 10. trinn. Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Tips en venn Skriv ut