Regulering til friområde brukes gjerne for å sikre allmennheten tilgang til attraktive arealer nær tettbebygde områder. Det gjelder spesielt områder som egner seg for badeliv, sportsfiske, lek og turgåing til fots og på ski.

Arealene kan ligge på privat grunn, eller de kan være i offentlig eie, eller i eie av såkalt halvoffentlige organisasjoner, som for eksempel Oslofjordens Friluftsråd, som har bl.a Svartåshytta i Vestby. I mange tilfeller er friområder i Vestby utstyrt med offentlige toaletter og tilrettelagt adkomst, f.eks. brygger for småbåter