Fritidsbolig

Oppføring av fritidsbolig er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven PBL § 20-1, jfr § 30-6. 

Ved oppføring av tilbygg under 50 m² til fritidsbolig, faller tiltak inn under søknadsplikt uten krav om ansvarlig foretak, pbl § 20-2 jfr byggesaksforskriftens § 3-1.

Unntak fra søknadsplikt fremkommer av pbl § 20-3, jfr byggesaksforskriftens §§ 4-1 og 4-2. Disse kan utføres på bebygd eiendom utenfor 50 metersbeltet i strandsonen i områder som er avsatt som eksisterende byggeområde.

Vedlikeholdsarbeider er også unntatt søknadsplikt, og kan gjøres uten tillatelse fra kommunen.

Veileder fritidsbolig

Tips en venn Skriv ut