Vestby hagelag og biblioteket slår et slag for frøene! Det såkalte frøbiblioteket ble startet våren 2018, og gir mulighet for å låne frø gratis på bibliotekene i Vestby og Son. Vi har laget en så- og plantekalender og en oversikt med noen blomster og grønnsaker vi anbefaler.

Tanken bak prosjektet er å gjøre frø tilgjengelige for alle som ønsker å prøve seg på dyrking og sanking. Sortene er valgt ut med tanke på at de skal være enkle å få til, også for begynnende hage-entusiaster, og bra for det biologiske mangfoldet i området. De fleste sortene er spiselige, inkludert blomstene.

LÅN            Lånet blir registrert, og du får frøene med hjem.
DYRK         I løpet av sesongen.
HØST         Nyt og spis, før du på høsten sanker frø.
LEVER       Frøene leveres på biblioteket.