Rainbow_250x167

Fysioterapi for barn og unge (0 – 18 år)

Kommunalt lønnede fysioterapeuter
Tjenesten har 4,5 årsverk, samt en turnuskandidat.

Denne delen av tjenesten et todelt – en del som yter tjenester til voksne over 18 år og en del som gir tjenester til barn (0 -18 år).

Fysioterapi for barn og unge (0 – 18 år)
Tjenesten er gratis for barn og unge i aldersgruppen 0-18 år.

Fysioterapitjenesten består av fysioterapeuter med erfaring og kompetanse i forhold til barn.

Du må ikke ha rekvisisjon fra lege for å kontakte fysioterapeutene. Det kan være at det vil være behov for rekvisisjon etter hvert.

Pasienten kan motta tjenestene der det er mest hensiktsmessig – enten i våre lokaler, i barnehager, på skolen eller i hjemmet.

Vi kan tilby

  • Undersøkelse, vurdering og behandling ved usikkerhet rundt barnets bevegelsesutvikling
  • Veiledning og trening for barn med funksjonsnedsettelse
  • Veiledning og rådgivning til foreldre, barnehager og skoler når det gjelder fysisk aktivitet og stimulering av barns bevegelsesutvikling
  • Deltakelse i «Lillegym» på skolene. Dette er et tilbud for barn med fysiske og sosiale utfordringer.
  • Bassengbehandling i varmtvannsbasseng. Gjelder barn med diagnoser (fysisk/sosialt) eller som er under utredning. Kan også brukes i perioder for barn som ikke er svømmedyktige dersom det er kapasitet. Må ha med egen ledsager i bassenget. Pasient trenger rekvisisjon.
  • Terapiridning (pasient må ha rekvisisjon og ledsager – det er egenandel på denne aktiviteten)

Kontakt
For mer informasjon, kontakt oss på telefon 982 03 516

 

Tips en venn Skriv ut