Fysioterapi

Fysioterapi for voksne (18 -... år)

Kommunalt lønnede fysioterapeuter
Tjenesten har 4,5 årsverk, samt en turnuskandidat.

Denne delen av tjenesten et todelt – en del som yter tjenester til voksne over 18 år og en del som gir tjenester til barn (0 -18 år).

Fysioterapi for voksne (18 - ...år)
Fysioterapi for voksne er forbeholdt pasienter med full refusjon fra HELFO. Alle pasienter må ha henvisning til fysioterapi fra kiropraktor, lege eller manuell terapeut.

Dersom du har behov for behandling, men ikke har mulighet til å reise til et institutt, kan du vurderes for hjemmebehandling.

Ved poliklinisk behandling, eller gruppe får du drosjerekvisisjon og må betale egenandel inntil frikort når du har kommet over beløpsgrensen.

Hvordan få hjelp fra kommunal fysioterapeut?
Du trenger en gyldig henvisning. Denne kan sendes til vår postadresse, eller du kan  ringe tlf 64 98 06 64

Vestby kommune
Fysioterapitjenesten,
Vestby sykehjem
PB 144,
1541 VESTBY       Merk konvolutten «Fysioterapi voksen»

Besøksadresse er: Randembakken 5.

Tips en venn Skriv ut