Garder

Bygda Garder med sine ca. 400 innbyggere ligger nordøst i Vestby kommune. Bygda har egen kirke, samfunnshus, skole og barnehage. 

Navnet har bygda fått fra den sentrale gården Garder. Ifølge Oluf Ryghs Norske Gaardnavne er betydningen av navnet gjerdene, inngjerdete jordestykker. Navnet går igjen i mange gårder i bygda etter at gården Garder ble stykket opp. Eksempler: Garderbråten, Garderhagen, Østre og Vestre Garder. Det er også spor fra førkristen tid, blant annet flere gravhauger, en av dem med en stor bautastein i sentrum. Flere gårdsnavn, som Hovimb og og Hovtun vitner også om denne perioden. Garder gikk også i middelalderen under navnet Hovheimdalr. Garder betjenes av Ruters busslinje 562 (Garder kirke – Oslo Bussterminal).

GarderSentralt i bygda, like ved Garder kirke, ligger skolen og forsamlingshuset Gardarheim.
På stedet har det vært kirke siden middelalderen, men et steinkast lenger syd og øst for kirken fra 1881, på gården Hovum ligger det et stort jernaldergravfelt. Navnet sier oss at her kan det ha ligget et gammelt gudehov, et senter for vår gamle Åsa-tro. Sentralt i feltet finner vi et sirkelrundt steinsatt gravsted med en stor bautastein midt i, – kanskje til ære for en av høvdingene i bygda.
 

Gardersokningene er stolte over bygda si, og bygdas historie. I flombekkene som renner gjennom bygda har det ligget mange små gårdssager. For å synliggjøre bygdas kulturhistorie har kulturminnegruppa i Garder Vel laget to fine kulturstier, og på ei myr i Kjærstadskogen har gruppa restaurert ei lita hytte som ble brukt av motstandsfolket under siste krig. På Hovum, midt i det gamle fornminneområdet, ligger også bygdas idrettsplass. Bauta i Garder

Fornminnefeltet på Hovum i Garder er et av de største fornminneområdene i Vestby. Her finner vi en rekke gravhauger fra bronsealderen, og en stor steinsatt ring med en bautastein i midten - kanskje til minne om en av høvdingene i området.

Garderbygda med sine mange gamle gårder har nasjonal verneinteresse, og utbygging som bryter med kulturlandskapet og truer den gamle gårdsstrukturen vil ikke bli tillatt. Garder skole
Garderfolket er imidlertid opptatt av å bevare skolen sin, og ønsker seg derfor en viss tilvekst som kan sikre fortsatt drift av skole i bygda.
 

Tips en venn Skriv ut