Planforslaget inkluderer et grøntareal i midten av kvartalet med gangvei-forbindelse mellom Sentrumsbroen og Vestby storsenter. Det prosjekteres med et betydelig antall parkeringsplasser under bakken.

Prosjektet vil få en sentral plassering i krysset Vestbyveien-Kirkeveien-Senterveien, med kort avstand til Sentrumsbroen, stasjonen og Vestby storsenter.

Mer info kommer etter hvert.

Illustrasjon / tegning fra planforslaget:

Gartnerikvartalet planforslag_300x293.jpg