Vestby kommune har etablert belysning langs de fleste av de kommunale veiene. I tillegg har vi gatelys langs gang- og sykkelveier som ligger langs fylkesveien. Totalt eier kommunen nærmere 3000 lamper. De siste årene har det foregått en utstrakt utskifting av eldre armaturer til LED-armaturer.

Det er utarbeidet en ny norm for gatelys i Vestby kommune. Forslag til norm kan leses her. Det er forventet at den nye normen vil bli behandlet i Vestby kommunestyret høsten 2020.

For nye Vestby sentrum foreligger det en «Estetisk plan for belysning». Planen kan leses her.

Melding om mørke lamper eller andre feil kan sendes her.