Forebygge smitte

Det viktigste vi kan gjøre er å forebygge smitte med koronavirus. Det finnes foreløpig ingen vaksine eller spesifikk behandling mot sykdommen.
 
Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person til en frisk person.  Dette kan skje på tre måter:
  1. Gjennom luften ved at den syke nyser eller hoster slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten.
  2. Ved direkte kontakt når den syke har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt med andre.
  3. Ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar eller gjenstander gjennom nys/host eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene, og andre kommer i kontakt med gjenstanden.
For å hindre smitte bør personer som er syke unngå å hoste eller nyse direkte på andre. Man bør også tilstrebe å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå).
 
God håndhygiene, både hos syke og friske, er viktig for å hindre smitteoverføring.
 
Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. Dersom hendene er synlig skitne eller våte har hånddesinfeksjon redusert effekt, og hendene bør rengjøres med såpe og vann.
 
Dersom du mener du kan være smittet av koronaviruset, ta kontakt per telefon med fastlege, eventuelt legevakt. Det er særdeles viktig at den første kontakten er per telefon. Du vil få beskjed av fastlege eller legevakten om hvordan du skal forholde deg videre.
 
For ytterligere informasjon vises til Folkehelseinstituttets nettsider 
 
HVA HAR KOMMUNEN GJORT
Vestby kommune har iverksatt noen enkle tiltak for å være forberedt ved virus-spredning. Smittevernplan er gjennomgått og oppdatert, og varslingsplaner er også gjennomgått. Fastleger og annet helsepersonale blir holdt orientert av kommuneoverlegen.

Ansatte påminnes om håndhygienerutiner, og rutinene har blitt spredd rundt til de forskjellige avdelingene i kommunen.

Det er sørget for at alle ansatte har tilgang til håndvask, og antibac-dispensere er etterfylt og komplettert.