Fysisk aktivitet og bedre konsentrasjon er noen av dem. Det er en tydelig sammenheng mellom hvor aktiv man er i skolealder og hvordan helsa blir senere i livet, så en sykkeltur morgen og ettermiddag er også en god investering for framtiden. 

Foreldre som kjører barna sine til skolen er ofte med på å skape trafikkfarlige situasjoner for andre barn, samtidig som bilene, også elbilene, skaper svevestøv, støy, kø og dårligere bomiljø langs skoleveien.

Viken fylkeskommune har laget en animasjonsfilm som viser helsegevinstene ved en aktiv skolevei, og konsekvensene av å kjøre bil til skolen. Bruk to minutter på å se videoen om trafikksikkerhet og helsegevinster på skoleveien. 

Les mer på Viken fylkeskommune sine nettsider