Hvordan vi gjennomførte

Det var 43 påmeldte til dugnaden, fordelt på syv grupper. Dugnaden ble ledet av prosessleder fra ALLEMED, Carina T. Watnedal, og hennes kollega, Erika Wollner. De bidro med teknisk support gjennom hele arrangementet. Dugnaden startet med fellesmøte i hovedrommet på Zoom. Videre ble arrangementet gjennomført med vekselvis gruppearbeid og plenumsdiskusjoner, gjennom bruk av to digitale verktøy kalt Mentimeter og Padlet. Arrangementet ble gjennomført i tråd med en kjøreplan, der første oppgave etter introduksjonen var «Hva gjør vi bra?», deretter «Hvem er vi til for?» og så «Veier inn i fellesskapet».

Felles forståelse

Deltakerne var engasjerte, aktive, løsningsorienterte og jobbet frem konkrete ideer til tiltak og handlinger for å sikre at alle barn og unge har mulighet til å delta på fritidsaktiviteter. Det ble gitt flere tilbakemeldinger om at det var verdifullt med en felles møteplass, og det opplevdes som at det er bred felles forståelse for at vi må finne de gode løsningene sammen for å sikre gode oppvekstsvilkår for alle barn og ungdom i Vestby kommune. 

Videre arbeid

Det er etablert en ALLEMED-arbeidsgruppe bestående representanter fra NAV, resultatområdene Kultur, Skole, og Helse og Livsmestring, og fra frivilligheten og organisasjoner. Gruppen vil møtes i etterkant av arrangementet for å konkretisere og holde tak i satsingsområdene og løsningsforslagene som kom frem på dugnaden. Vi vil også invitere til oppfølgingsarrangement for å sørge for at vi fortsetter kontaktetablering, og håper at enda flere vil være med oss neste gang slik at vi sammen kan sørge for å få ALLEMED. 

Har du spørsmål, innspill eller ønsker du å drøfte tiltak for å inkludere barn og unge i fritidstilbud kan du ta kontakt med Isabelle Simble, leder Ung Arena Vestby tlf 90886399