Godkjenning og tilsyn

Godkjenning
Barnehagen må være godkjent av kommunen før den åpner. Dersom du ønsker å etablere barnehage, bør du tidligst mulig i prosessen ta kontakt med barnehagemyndigheten i kommunen, tlf. 64 98 01 88, for å presentere plan for barnehageprosjektet, avtale en uforpliktende befaring, få veiledning i prosessen videre.

Tilsyn
Tilsyn er en viktig del av kommunens ansvar for å sikre barnehager med høy kvalitet. Dette gjelder ordinære kommunale og ikke - kommunale barnehager, familiebarnehager og åpne barnehager. Kommunen skal gi veiledning og påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk.

Barnehageloven pålegger kommunen å føre tilsyn. Kommunen skal kontrollere at lovens krav følges opp. Kommunen skal ha innsyn i hva som skjer i barnehagene. Med hjemmel i barnehagelovens § 16 kan kommunen gi pålegg om retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold. Kommunen kan vedta stenging av barnehagen dersom pålegg ikke blir etterkommet.

Vestby kommune utøver systematisk tilsyn for å sikre at kvaliteten og innholdet i tilbudet til barna er tilfredsstillende.

Tilsynet beskrives i TILSYN MED BARNEHAGENE I VESTBY KOMMUNE - overordnet plan.

I Vestby kommune er det barnehagekontoret som gjennomfører tilsyn. Disse tilsynene omhandler blant annet den pedagogiske bemanningen, barnehagenes foreldre- og samarbeidsutvalg, årsplanen, rutiner for politiattest, opplysningsplikt overfor barnevern og den generelle driften. Det utføres både varslede og uanmeldte stedlige tilsyn samt dokumenttilsyn.

Ved eventuelle klager send en epost til postmottak@vestby.kommune.no

Les veileder til barnehageloven her

Tilsyn.JPG

Tips en venn Skriv ut