Praktiske opplysninger

Hvem: 
Foreldre/omsorgspersoner med barn/ungdom i alderen 10 til 18 år bosatt i Vestby kommune. 

Når: 
Kurset går over 6 ganger, og man melder seg på hele kursrekken.

Sted:
Rådhusgata 6B i Vestby, 1. etg.

Påmelding:
Kurset er fullt, men send gjerne en sms til en av kursholderne for å melde interesse til senere kurs.

Kurset er gratis! 

Spørsmål? Ta kontakt med kursholderne Gabriella Gustafson telefon 457 32 347 eller Anita Jakset telefon 904 75 257.