Grave- og sprengningsarbeider på Grevlingen området

Grave- og sprengningsarbeider på Grevlingen-området 28. august

I forbindelse med grunnarbeider for byggeprosjektet ny idrettshall Grevlingen, vil det ettermiddag/ kveld 28. august 2019 pågå grave- og sprengningsarbeider på Grevlingen området.

Arbeidene legges til ettermiddag/ kveld som et sikkerhetstiltak i forhold til avvikling av skole- og barnehagedrift på dagtid. 

Resultatområde Eiendom