Grevlingen barnehage

Grevlingen barnehage

Barnehagen ligger i Son, sør i Vestby kommune. Grevlingen barnehage ligger idyllisk til i skogkanten ved Grevlingen skole og kultursenter. Barnehagen har skog og sjø i nærheten.

Visjon for Grevlingen barnehage: "Se meg. Hør meg. Elsk meg"
 

Barnehage arbeider spesielt med:

  • Barns rett til medvirkning
  • Selvfølelse
  • Lek og læring - med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter
  • Uteliv
  • Personalutvikling: Gjennom individuell målsetting, veiledning og kurs legge til rette for faglig/personlig utvikling
  • Likestilling

 I Grevlingen barnehage betyr barns medvirkning at barna er bevisst sine muligheter og aktivt bruker sin rett til å påvirke sin egen hverdag.
De skal føle at de er viktige for barnehagen og at deres meninger blir tatt på alvor gjennom å bli sett og hørt hver dag.

 

Barnehagen har en fleksibel avdelingsstruktur. Dette for lettere å kunne møte behovet for dem som søker barnehageplass fra år til år.

Barnehagen har 4 avdelinger som arbeider tett sammen både når det gjelder barna, tema, aktiviter og praktiske utfordringer. Hver uke har barnehagen svømming og gymnastikk på Grevlingen skole og kultursenter. Det gir en unik mulighet til varierte aktiviteter og opplevelser.

 
 

 

 

 

Tips en venn Skriv ut