Vestby kommune har nå fått på plass renholdspersonale til å utføre nødvendig renhold i svømmehallen

Smittevernregler i svømmehallen

I tillegg er det laget egne regler for smittevernrenhold som leietakere må følge:
Rutiner for leietakere i svømmehallen - koronavirus

Smitteverntiltak er blant annet at besøkende må registrere seg med navn, telefonnummer og adresse.

Det vil også være begrensninger på antall personer inne i svømmehallen, maks antall er 20 personer.