Vestby kommune har i forbindelse med koronapandemien omdisponert personell til kritisk personell. Det betyr blant annet at renholderne våre er midlertidig omplassert til steder som for eksempel sykehjemmet, hjemmesykepleien, skole og barnehage for å drive smittevernrenhold. Dette medfører at vi per i dag ikke har ressurser til å drive daglig renhold i garderober og svømmehall i Grevlingen flerbrukshall. Det arbeides med å få inn ekstra renholdere, men vi vet ikke når disse kan være på plass.

Så snart vi har tilstrekkelig renhold på plass vil vi komme tilbake til våre leietakere med informasjon.

Vi beklager til de som er berørt av dette.

Folkebadet åpner som planlagt tirsdag 8. september kl. 16

Vi åpner Folkebadet fra i dag. De ansatte i svømmehallen vil gjøre det daglige renholdet som en del av sitt arbeid inntil videre. 

Folkebadets åpningstid er: tirsdag kl 16.00-21.00, fredag kl 16.00-20.00, lørdag kl 10.00-15.00 og søndag kl 11.00-17.00.

Smitteverntiltak er blant annet at besøkende må registrere seg med navn, telefonnummer og adresse. Det vil også være begrensninger på antall personer inne i svømmehallen, maks antall er 20 personer.